Concursul de creaţie literară pentru liceeni „Iustin Panţa”, ediţia a IX-a, 2019

R E G U L A M E N T
pentru organizarea şi desfăşurarea
concursului de creaţie literară „Iustin Panţa”, ediţia a IX-a din cadrul
Simpozionului Naţional „Actualitatea Cercului Literar de la SIBIU”

Concursul de creaţie literară „Iustin Panţa”, ediţia a IX-a face parte din proiectul Simpozionul Naţional Actualitatea Cercului Literar de la Sibiu ce se va desfăşura la Sibiu în perioada 24-25 mai 2019 şi va oferi publicului participant conferinţe (pe tema Critica Cercului Literar. Centenar Cornel Regman), mese rotunde recitaluri de poezie, prezentări de carte şi reviste literare.

Concursul de creaţie literară pentru liceeni „Iustin Panţa”, ajuns la cea de-a noua ediţie, îşi propune descoperirea şi promovarea elevilor de liceu care sunt pasionaţi de literatură şi de creaţia literară. Obiectivele generale ale concursului constau în cultivarea creativităţii tinerilor, a plăcerii lecturii, a actului cultural.

Organizator:

Concursul de creaţie literară „Iustin Panţa” anunţat atât în mediul online pe site-ul revistei Euphorion (www.revista-euphorion.ro), pe pagina de Facebook a revistei Euphorion, cât şi în mediul offline, este conceput şi organizat de Teatrul pentru Copii şi Tineret „Gong” Sibiu -biroul Revista Euphorion. Concursul se va desfăşura conform prevederilor prezentului Regulament, prevederi obligatorii pentru toţi participanţii.

Juriul pentru desemnarea câştigătorilor

Juriul va fi constituit din: membrii redacţiei revistei Euphorion (Dumitru Chioaru, Ioan Radu Văcărescu, Rita Chirian – preşedintele juriului).

Festivitatea de premiere va avea loc în cadrul Simpozionului Naţional „Actualitatea Cercului Literar de la Sibiu”, care se va desfăşura sub formă de masă rotundă şi recital de poezie la Teatrul Gong.

Criterii

Acordarea premiilor se va realiza având în vedere criteriile valorice ale textelor participanţilor, actualitatea discursului poetic, cunoaşterea şi racordarea la curentele literare actuale, folosirea limbajului poetic şi a elementelor de stil specifice genului literar în care este inclus textul trimis la concurs.

Locul de desfăşurare a concursului:

Creaţiile pentru concurs sunt primite atât pe pagina de Facebook a revistei Euphorion (www.facebook.com/RevistaEuphorion), cât şi pe adresa de e-mail a revistei (euphorionsb@gmail.com),dar şi în mediul offline, la sediul instituţiei, Sibiu, str.Alexandru Odobescu, nr.4

Perioada de desfăşurare a concursului:

Lucrările se pot înscrie la concurs pe adresa de e-mail a revistei (euphorionsb@gmail.com), pe pagina de Facebook a revistei (www.facebook.com/RevistaEuphorion) sau depuse direct la sediul Teatrului de Copii şi Tineret “Gong” în perioada 9-25 aprilie 2019.

În perioada 6-9 mai 2019 juriul format din membri redacţiei revistei Euphorion (Dumitru Chioaru, Ioan Radu Văcărescu şi Rita Chirian – preşedintele juriului) vor proceda la selecţia lucrărilor, evaluarea acestora şi stabilirea câştigătorilor

Înscrierea la concurs

Pentru a participa la concurs, participanţii trebuie să:
– Fie autorii lucrărilor înscrise la concurs (5 poezii – pentru secţiunea de Poezie sau 2 proze – pentru secţiunea Proză)
– poarte întreaga răspundere privind falsurile, plagiat-ul şi originalitatea creaţiilor înscrise la concurs.

Un participant poate fi descalificat în orice moment dacă organizatorul observă orice comportament nepotrivit cu tema concursului.

Prin înscrierea la concurs participanţii cedează organizatorului, dreptul de folosire a datelor cu caracter personal.

Prin participarea la acest concurs, fiecare participant îşi exprimă acordul, în mod expres şi neechivoc, cu privire la:
-colectarea şi prelucrarea de către organizator de informaţii privind adresa de e-mail pe care candidaţii o folosesc pentru a participa la concurs şi a datelor oferite cu acest scop.
-câştigătorii îşi dau, deasemenea, acordul să furnizeze organizatorului date, cum ar fi: nume/prenume, vârstă, ocupaţie, nr.de telefon, localitatea din care provin, etc…

Dreptul de participare

La concurs poate participa orice elev de liceu din România și Republica Moldova. Statutul de elev de liceu este eliminatoriu. Organizatorul poate descalifica în orice moment un participant dacă acest nu are statutul de elev de liceu.

Premii

În cadrul concursului se acordă trei premii care să recunoască valoarea şi meritele scrierilor (poezie şi proză). În urma analizei scriitorilor propuşi, în acest an se acordă următoarele premii:
Premiul I din cadrul concursului de creaţie literară pentru liceeni în valoare de 500 lei;
Premiul al II-lea din cadrul concursului de creaţie literară pentru liceeni în valoare de 400 lei;
Premiul al III-lea din cadrul concursului de creaţie literară pentru liceeni în valoare de 300 lei.

Litigii

Eventualele neînţelegeri apărute între organizator şi participanţi vor fi rezolvate pe cale amiabilă. Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la:
– pretenţiile terţilor asupra datelor furnizate de participanţi
– nefuncţionalitatea reţelelor de internet
– primirea de informaţii false sau eronate de la participanţi
– conţinutul lucrărilor şi pentru participanţii înscrişi în acest concurs, ori pentru consecinţele care decurg din această acţiune.

Organizatorul îşi rezervă dreptul unilateral în selectarea câştigătorilor şi acordarea premiilor.

Exonerare la răspundere:

– Prin participarea la acest concurs, întelegi și ești de acord că acest concurs NU este sponsorizat, asociat sau administrat de către Facebook și furnizezi informații administratorul acestei pagini, NU către Facebook.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *