Contact și abonamente

Adresa de corespondență.

Str. Alexandru Odobescu 4
Sibiu, 550.195

Telefon: 0269/700.262
E-mail: euphorionsb@gmail.com

Abonamente

Abonamentele se pot încheia la oficiile poştale sau direct la sediul redacţiei. Persoanele fizice se pot abona expediind contravaloarea abonamentului prin mandat poştal pe adresa: str. Alexandru Odobescu, Nr. 4, cod 550.195, Sibiu, specificând luna de începere a abonamentului şi adresa unde doresc să primească revista.

Costul unui abonament, incluzând taxele poştale este: 62 LEI

Plata se face:
în lei – la Trezoreria Sibiu, în contul
RO05TREZ57621G331900XXXX