Euphorion nr.4/2022

Revista Euphorion nr.4/2022 – „Caragiale după Caragiale” poate fi descărcată de aici

 

E4-2022-Caragiale dupa Caragiale

 

Editorial

– Ioan Radu Văcărescu, Caragiale, din nou?

Dosar:

Poezie

Proză

Despre

Critică literară

Fantazia

Cartea vie

Carte străină

La intersecția sensurilor

– Mircea Braga, După destrămarea Absolutului

Ciorne și zile

Teatru

Film

Artă

Pagini engleze

Traduceri din poezia engleză – Ioan Radu Văcărescu

Juan Manuel Roca – Traduceri de Rodica Grigore

Recenzii

Eseu

Interviu

– Anca Sîrghie, De vorbă cu romancierul Petru Popescu din California

Premiul „Iustin Panța” – Ioan Coroamă

Premiile revistei

– Oana Cicur, Lucian Blaga, memorialistul și romancierul

Denis Prodea, Poezii

Parodii

Activitatea revistei Euphorion și a Uniunii Scriitorilor – Filiala Sibiu