Generații de cărți

Deși am mers pe criteriul generaționist à la Ulici în antologia maghiară a poeților români douămiiști (A kézetres nemzedék. Kortárs román költészet, Syllabux, Budapesta, 2017, în traducerea subsemnatului), consider că practica de a judeca poeții pe căprării în funcție de anul debutului a cam obosit. Explic: Când am făcut selecția celor 23 de autori, am folosit termenul de „douămiism” mai mult ca pretext, pentru a evita interminabilele adăugări de nume (inițial, în litera proiectului, erau doar 15). Intenția mea a fost, așadar, să trasez o acoladă temporală precisă, nu să evidențiez o omogenitate a poeticilor, care, la nivel macro, nu există. M-am aplecat, în prefață, asupra unor tendințe comune, firește, dar mai mult din rațiuni cvasi-mercantile, de incitare a consumatorului maghiar de poezie la paralelisme și divergențe.

Poezia, întâi de toate, trebuie să câștige teren într-o lume a artelor guvernată de cinema și muzică. Dacă mai poate critica literară în vreun fel să stârnească apetitul pentru o carte și să scurteze drumul ei către inima cititorului, acesta s-ar putea întâmpla prin scuturarea cronicilor de concepte inoperante. Există, har esteticii, destule (sub)curente și (sub)categorii din care criticul literar vânător de etichete se poate înfrupta. Însă „-ismele” omonime cu decadele poate n-ar trebui să rămână decât indicații temporale, exclusiv. Lăsând la o parte faptul că în alte țări nu există criteriul generaționist (sau dacă da, el are un alt rol decât cel de a trage linii ferme), această practică e contraproductivă din cel puțin 3 motive: 1) În realitate nu se poate indica precis momentul de naștere a unei generații (și chiar dacă s-ar putea, el n-ar coincide cu anii a căror ultimă cifră e 0); 2) În speech-uri, blurb-uri de pe coperta 4 și alte spații de promovare a cărții, sunt eclipsate aspecte mult mai importante – de pildă, chestiuni ce țin de dinamismul conținutului ei – cu aceste „-isme” serbede; 3) Într-o cultură minoră precum cea a noastră, un anumit tip de complex de inferioritate parazitează această tendință de a judeca pe generații de scriitori, creând delir în rândul veleitarilor. Iată cum toate cele trei puncte au de-a face cu știrbirea imaginii autorilor.

Mai indicat ar fi, mă gândesc, să se vorbească despre generații de cărți și despre promoții de poeți. Pentru că poeții debutați nu mor odată cu venirea noului deceniu. Așa cum poezia Angelei Marinescu a evoluat spre cea a poeților anilor 2000 sau cum un Komartin, Sociu, Manasia sau Vancu din cele mai recente volume și-a cristalizat timbrul în funcție de noile realități. Și chiar dacă s-ar găsi destule contraexemple, tot aș favoriza o critică literară ce operează cu un astfel de etalon.

În ceea ce-i privește pe poeții care s-au făcut cunoscuți în ultimii 5-10 ani, cele mai importante constante ale background-ului lor social sunt facebook-ul și că n-au prins (mai) nimic din vechiul regim. Dar aceste aspecte contează doar în măsura în care se încearcă explicitarea unor atitudini relaționale extra-textuale, căci, altminteri, luați împreună, ei adoptă o poetică eterogenă, contra-generaționistă. Ce legătură are, de pildă, poezia militantă a Medeei Iancu cu limbajul bagatelizant al lui Radu Nițescu sau cel de software al lui Dumitru Vlad? Apoi, eu însumi nu mă regăsesc în poezia niciunuia.

Într-o perioadă în care granițele alfabetizării poetice s-au deschis (traducerile de poezie, deși încă cenușăreasa pieței de carte, la noi circulă mai bine ca oricând, respectiv se organizează atât de multe festivaluri literare pe an, încât dacă ar exista măcar un singur scriitor atât apreciat, cât și pacifist, invitat fiind la majoritatea, abia și-ar putea trage sufletul între ele), centrele s-au ramificat. Nu mai există promoții formate de mâna unui singur critic: sunt aproape atâția mentori, câți scriitori get-beget. În consecință, diversificarea de voci echivalează cu eliberarea lor din cor, conducând la individualizarea vibrației poetice –  tot ce contează.

1 thought on “Generații de cărți

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *