la ce bun…

la ce bun toate aceste silabe jertfite întunericului • la ce bun căutarea şi chiar înţelegerea – confruntate cu cinismul mirajelor • jumătate din chip se răsuceşte spre chiup şi-l contemplă • barca preferă să se scufunde preschimbîndu-se-n zîmbet • să te cojeşti pînă la mistuire de tot ce te reţine-n coşmar • să-ţi speli feţele poliedrice în tăcerea tigrată • tu însuṭi eşti bolovanul pe care crezi că-l împingi – tu însuţi, apa ce te refuză • tu însuţi ţi-eşti vis în singurătate • şi tu neant cînd dispari – în fine, treaz •

furia uneltelor

degete cu unghii de stea la ferestre • nici o silabă în afara avisului • pictăm anii ştergînd toate anotimpurile • în ciuda pietrelor – nu putem citi ce nu putem respira • furia uneltelor sparge chitina cuvintelor • mirajele mi se albăstresc în gîtlej ‒ ca deşeul unui zeu cu apocalipsa înghiţită • e vorba mereu despre altul – oricît ne-am sinucide • epifania euthanasiei ne e – sistematic refuzată •

echivocul avisului

schelete încercuite de zgomotul porţilor • se topesc în silabe – se evaporă spre ploaie divină • s-ar zice nişte zdrenţe de clopote • fîşii de penumbră amorţesc în vis • carnea putrezeşte tot mai onirică în profunzimi ilizibile • bucle de clipe în ordinatorul simbolic al spaţiului • nimeni cu coadă de möbius – totuşi cu infinitul zîmbind • la cine ajunge noaptea cînd îşi deschide aripile • la ce bun să zbori cînd poţi citi în tine tot echivocul avisului •

platina enigmelor

prea departe călare pe labirint – la umeri împătrit cu aripi de ferestre • prea perfect în anxietate – cînd dumnezeu cîntă la diamant • aştept lîngă limită şi lîngă înălţime – un zbor ciudat din crengi înflorite • un zbor în apa căruia floarea mă ameninţă cu visul • poate doar capetele se mai îndoaie – trestiile cu-argintul dăruit de melci • şi dragonul ascuns precum un val de aur – în cuşca ascensorului • da, sub mînia zborului meu nerecunoscător precum cristalul • traversez prea aproape pietrele pe care le-a vorbit cândva sfinxul – descifrînd sufletul lui de stix • pe fundul căruia doarme – stranie femeie bînd numai moartea • platina enigmelor •

*Din volumul inedit Zdrenţe 1

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *